Uppdrag

Några av våra uppdrag:

g E12, Etapp 09 Umeå

  • Projektering av bygghandling för nybyggnation av ca 7 km 2+1 väg, två trafikplatser, cirkulationsplatser, GC-vägar, gabionmurar samt 10 st broar i projektet m m.
  • Beställare: NCC

Byggledning, Blå linje Akalla-Barkarby, Järfälla Kommun

Sjövattenledningar i Strömstads kommun

  • Projektering av bygghandlingar för nybyggnation av ca 7 km, havsförlagda tryckspill- vattenledningar  i Strömstads Kommun.
  • Beställare: NCC

Byggledning, Haga, Göteborgs Kommun

Industrifastighet Flahult 21:44, Torsvik Jönköping

  • Projektering av industrifastighet på Torsvik söder om Jönköping, ca 66.500 m2.
  • Beställare: Schaktab

Exploateringsområde i Grebo, Norrby i Åtvidaberg.

  • Gatu- och VA-projektering, för nytt exploateringsområde i Grebo i Åtvidabergs kommun. Ca 72 nya fastigheter med utsikt över Ärlången.
  • Beställare: Åtvidabergs Kommun